Detské letné sinfonium

Detské letné sinfonium
multimediálna tvorivá dielňa
pondelok – piatok, 20. – 24. 8. 2012
Zvukové a multimediálne laboratórium s výtvarno-grafickými odbočkami. Zámerom je vybudovať a koncertne odohrať vlastnú sinfonickú skladbu, do ktorej dômyselne zakomponujeme prvky súčasného folklóru. Na tento termín hľadáme (nielen) deti vo veku od 6 do 60 rokov so skúsenosťou a záujmom o hru na ľubovolný hudobný nástroj, ale aj školou nepodchytené talenty, mladých Dj-ov či zvukových experimentátorov. Vrelo vítaných bude aj zopár literárne alebo výtvarne nadaných účastníkov.

Lektori:
Marek Piaček (hudba, zvuk, skladba)
Zuzana Husárová (práca s textami, literatúra, nové médiá)
Ana Filip (vizuály, animácia)
Martin Krkošek (ilustrácia, grafika)
Dušan Dobiaš (multimédiá, technická podpora, dokumentacia)