Skúmanie javov / Phenomena Research

Multižánrové multimediálne predstavenie Skúmanie javov sa zaoberá otázkou preciťovania fenoménov cez prepojenie tanca, hudby, poézie a živých vizuálov. Ide o skúmanie javov, ktoré sa vyskytujú vo vonkajšom svete, ale aj v ľudskom vedomí a nevedomí, o skúmanie javov odohrávajúcich sa v tele, ale aj mimo neho a o ich pôsobenie na človeka. Pomocou fúzie jednotlivých médií sa autori snažia o kombinované sprostredkovanie vnímania reality, psychických/fyzických stavov a pocitov. Predstavenie sa rozvíja a uzatvára príbehom o funkcii sínus ako o znaku pohybu, evolúcie, napĺňania života, premeny, o funkcii, ktorá riadi tok častíc a energie vo vesmíre. Rámcový príbeh predostiera tematiku vyčerpania zásob na Zemi, terraformáciu na Marse, ustálenie situácie na našej planéte, následné vyhynutie väčšiny obyvateľstva ako následok pôsobenia baktérií z Marsu a položenie nových základov pre vznik nášho obyvateľstva.